CPC – definicja, co to jest?

CPC – co to jest?

Skrót CPC pochodzi z języka angielskiego od słów Cost Per Click i oznacza koszt kliknięcia. Pojęcie to związane jest z reklamą internetową i określą kwotę pieniężna, jaką reklamodawca musi zapłacić za każde kliknięcie swojej reklamy przez użytkowników, którym reklama została wyświetlona. Wysokość kosztu kliknięcia jest bardzo zróżnicowana i ustalana podczas błyskawicznych aukcji pomiędzy reklamodawcami w systemie reklamowym dostawcy. 

CPC to jeden z najpopularniejszych skrótów używanych w środowisku marketingu internetowego i pojawia się najczęściej podczas rozmów o płatnych kampaniach reklamowych Google Ads.

Wskaźnik Cost Per Click w kampaniach Google Ads

W przypadku kampanii Google Ads koszt kliknięcia w reklamę może być bardzo rozbieżny, między innymi w zależności od branży, usługi lub produktu oraz formatu reklamy. Finalnie ostateczny koszt kliknięcia w reklamę może okazać się nieco niższy niż deklarowany wstępnie w systemie reklamowym przez reklamodawcę maksymalny CPC, ponieważ Google nalicza jedynie kwotę minimalną wymaganą w celu przelicytowania konkurencyjnej oferty biorącej udział w aukcji.

CPC - definicja, co to jest? | Słownik | The Digital Marketing

W systemie reklamowym Google wysokość kosztu kliknięcia (CPC) zależy między innymi od takich czynników, jak:

  • jakość reklamy;

  • konkurencyjność frazy kluczowej;

  • pozycja reklamy, na której do tej pory została wyświetlana.

Średni koszt kliknięcia (śr. CPC)

Śr. CPC to nic innego, jak średnia kwota, którą reklamodawca płaci za każdorazowe kliknięcie w swoją reklamę. Średni koszt kliknięcia liczy się poprzez podzielenie łącznego rzeczywistego kosztu kliknięć przez łączną liczbę kliknięć.

Maksymalne CPC (maks. CPC)

Maks. CPC to stawka, którą reklamodawca określa, jako najwyższą, którą jest w stanie zainwestować w kliknięcie swojej reklamy. W sytuacji, gdy potencjalny klient kliknie w reklamę, reklamodawca nie zapłaci więcej, niż wynosi ustawiona maksymalna stawka za kliknięcie, czyli “maks. CPC”. Dla przykładu, kiedy reklamodawca ustawia maks CPC w wysokości 1,50 zł to nie zapłaci za kliknięcie w reklamę więcej niż 1,50 zł. 

Istnieją jednak 3 sytuacje, kiedy maksymalna stawka za kliknięcie może zostać przekroczona i wynieść więcej od ustalonego maks. CPC w systemie reklamowym. Może się to zdarzyć w sytuacji, gdy reklamodawca skorzysta z funkcji:

  • ulepszony CPC (eCPC);

  • dostosowania stawek;

  • partnerzy w sieci wyszukiwania.