Analiza porównawcza Google Analytics – definicja, co to jest?

Analiza porównawcza – co to jest?

Analiza porównawcza daje możliwość porównywania danych Twojego serwisu internetowego ze zbiorczymi danymi serwisów firm konkurencyjnych z Twojej branży, które udostępniły te dane dla Google. Dzięki tym danym otrzymujesz cenne informacje, które ułatwiają wyznaczanie odpowiednich celów biznesowych i marketingowych oraz uzyskujesz wgląd w tendencje panujące w branży i określenie własnej pozycji na tle konkurencji. Dane te są zagregowane, dzięki czemu nie istnieje możliwość zidentyfikowania konkretnej firmy.

Wybór rodzaju analizy porównawczej

W menu raportów analizy porównawczej mamy do wyboru ponad 1600 kategorii branżowych, które możemy zawęzić dodatkowo według położenia geograficznego i wybrać jedną z 7 klasyfikacji natężenia ruchu. Pozwoli nam to na porównanie swojego serwisu z serwisami naszej konkurencji o podobnym natężeniu ruchu. Mamy możliwość porównania swojego serwisu internetowego ze wszystkimi serwisami w Polsce trudniącymi się usługami “Wszystkie hotele i noclegi”, które odnotowują średnio 500 – 1000 sesji dziennie.

Co możemy zestawić dzięki analizie porównawczej?

Przy użyciu analizy porównawczej możemy zestawić raporty dotyczące kanałów, lokalizacji i urządzeń, z których korzystają użytkownicy. Dodatkowo do wykorzystania mamy sześć metryk, jak ilość sesji, procent nowych użytkowników, ilość nowych użytkowników, głębokość wizyt (strony/sesja), średni czas trwania sesji oraz współczynnik odrzuceń. 

W obrębie zakładki “Testy porównawcze” znajdującej się w sekcji “Odbiorcy” mamy do wyboru 3 rodzaje raportów, które różnią się wyłącznie kategorią, przez którą filtrujemy dostępne dane serwisu internetowego dotyczące pozyskiwania i zachowania użytkowników.

Kanały

Raport dotyczący kanałów pokazuje, w jaki sposób użytkownicy docierają na serwisy naszej konkurencji. Raport porównuje dane Twojego kanału do wskaźników dla każdego kanału w domyślnym grupowaniu, np. bezpłatne wyniki wyszukiwania, płatne wyniki wyszukiwania, odesłania, społecznościowe bezpośrednie, sieć reklamowa, e-mail. 

Raport ten daje nam również szybką odpowiedź, czy nasza strategia pozyskiwania użytkowników jest tak dobra jak myślimy. Możliwe, że dobrana strategia jest dobra na etapie pozyskiwania ilościowo ruchu względem konkurencji, natomiast nie jakościowo pod względem jego zachowania na serwisie. Istnieje również możliwość dowiedzenia się, że inwestujesz niewystarczające środki w kampanie płatne w Google oraz Social Media, czy może zapomniałeś o mailingu sprzedażowym. Dzięki tym informacjom możliwe, że uda Ci się zlokalizować nowy, skuteczny kanał pozyskiwania użytkowników w swojej branży.

Lokalizacja

Raport lokalizacji przedstawia dane kraju, zagranicy lub wybranego przez nas terytorium ze wskaźnikami dla każdego z krajów/terytoriów, z których otrzymujemy ruch. Dzięki tym danym dowiemy się skąd dokładnie pochodzi ruch na serwisach konkurencji w branży, w której pracujemy oraz z jakich źródeł jest on pozyskiwany.

Istnieją dwa bardzo praktyczne zastosowania tego raportu:

  1. działając lokalnie ze swoim biznesem w Internecie możemy porównać się z konkurencją w swoim regionie/województwie oraz konkurencją w całej Polsce. Również możemy zobaczyć konkurencję na rynku zagranicznym oraz jak sprawa podobnego biznesu w tej branży stoi w danym kraju, co pozwoli zastanowić się nad ekspansją zagraniczną;

  2. działając całkowicie globalnie możemy porównać działania swojego biznesu i jego pozycję na różnych rynkach zagranicznych. Fakt, że idzie nam dobrze w kraju, nie musi przekładać się na równie udane działania za granicą.

Urządzenia

Raport “Urządzenia” podpowie nam, z jakich urządzeń korzystają użytkownicy w naszej branży oraz porówna dane urządzeń ze wskaźnikami dla ruchu z komputerów, komórek i tabletów.

Jak przeprowadzić analizę porównawczą w Google Analytics?

Nowe raporty dotyczące analiz porównawczych znajdziemy w sekcji “Odbiorcy”, a następnie zakładce “Analiza porównawcza”. Aby dokonać analizy porównawczej w naszej branży należy wykonać kilka poniższych kroków:

  1. Określamy zakres dat – bezsensowne jest branie pod uwagę okresów krótszych niż 2 tygodnie, a najwygodniej jest porównywać ze sobą różny okres, np. poprzedni i obecny miesiąc;

  2. Określamy branżę – jest to pole wymagane i musimy znaleźć kompromis pomiędzy znalezieniem branży jak najbardziej zbliżonej do naszej a ilością kont udostępniających swoje dane do porównania. Należy jednak pamiętać, że im bardziej zawęzimy branżę, tym ciekawsze dane uzyskamy, ponieważ będą one bardziej zbliżone do naszej działalności, ale co jest istotne to to, że są oparte na mniejszej próbie. Domyślnie zawsze jest wybrana kategoria określona przy konfiguracji w zakładce administrator;

  3. Określamy zakres regionu – możemy ograniczyć dany obszar do wybranego kraju, terytorium, regiony, czy województwa. Wyniki te mogą być zupełnie inne w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce;

  4. Określamy jak popularne serwisy nas interesują – wybieramy jedną z siedmiu klas wielkości ruchu zbliżone pod względem ilości ruchu do naszego serwisu. Pozwoli to porównać swoją usługę z innymi usługami w tej samej branży, które posiadają podobną ilość ruchu. Wielkość klasy określana jest na podstawie ilości dziennych sesji;

  5. Grupa statyczna – informuje nas o ilości przedsiębiorstw wziętych pod uwagę w przeprowadzonym badaniu;

  6. Wybór metryki – istnieje możliwość wybrania metryki prezentowanej na wykresie, aby szybko można było zobaczyć dane porównawcze naszej witryny i witryn konkurencji. Umożliwia to zaobserwowanie trendów spadków i wzrostu podanych współczynników.