Budżet dzienny – definicja, co to jest?

Budżet dzienny – co to jest?

Budżet dzienny to kwota dziennych wydatków reklamowych wywodząca się z miesięcznego budżetu reklamowego podzielonego na 30,5 (śr. ilość dni w miesiącu). Wartość dziennego budżetu ustawiamy w panelu reklamowym podczas tworzenia i edycji grupy reklam. W pełnym cyklu, który liczymy jako 7 dni od poniedziałku do niedzieli, Twoje wydatki nigdy nie przekroczą kwoty budżetu dziennego pomnożonej przez dni pozostałe do końca tygodnia.

Jak działa budżet dzienny?

Ustawiając budżet dzienny, ustalasz średnie dzienne wydatki w ciągu tygodnia. Oznacza to, że każdego dnia narzędzia reklamowe próbują poznać przybliżoną wartość budżetu dziennego, która uwzględnia cel optymalizacji. W określone dni dostępne mogą być jednak większe możliwości. W zależności od dnia, ruch różni się – czasem jest bardzo wielu potencjalnych kupujących, czasem jest ich mniej. Dzięki przeniesieniu części budżetu z dni, gdy ruch jest mniejszy, można w pełni wykorzystywać potencjał w dni ze zwiększoną liczbą zapytań. 

Wówczas narzędzia mogą wydać do ok. 25-30% powyżej kwoty budżetu dziennego. Jeżeli np. budżet dzienny wynosi 10 PLN to narzędzia mogą wydać danego dnia do 12,50 – 13,00 PLN. Jednakże opłaty zostaną uśrednione w ciągu tygodnia kalendarzowego. Oznacza to, że na każdy tydzień kończący się w niedzielę o północy nie wydasz więcej niż 7-krotność budżetu dziennego.

Narzędzia reklamowe postępują tak, aby wyświetlać Twoje reklamy i realizować ich budżet w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny. Dzięki pewnej dozie elastyczności mogą łatwiej wykorzystać możliwości pojawiające się na dynamicznym rynku aukcji reklamowych. Dla Ciebie oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego.