Budżet reklamowy – definicja, co to jest?

Budżet reklamowy – co to jest?

Budżet reklamowy to pula środków wydzielona dla celów promowania swoich usług lub produktów poprzez internetowe kampanie płatne. Wydatki reklamowe, podobnie jak większość kosztów oznaczają poniesienie pewnej inwestycji, powodujące określony efekt. Bezpośrednim celem tworzenia i wydatkowania budżetów reklamowych może być przede wszystkim:

  • zwiększenie świadomości marki u konsumentów i (lub) partnerów handlowych;

  • zwiększenie poziomu zakupu naszych produktów, powodujące wzrost obrotu czy udziałów rynkowych producenta;

  • przeciwdziałanie podobnym działaniom firm konkurencyjnych – ochrona swojej sprzedaży lub udziału w rynku.

Budżet reklamowy obejmuje elementy związane z kosztem kliknięcia w reklamę lub jej emisji. Wszystko zależy od przyjętego modelu rozliczeń reklamy internetowej. Budżet reklamowy daje możliwość pojawiania się w Internecie i dotarcia do potencjalnych klientów.

Stosowanie budżetu reklamowego

W przypadku kampanii stałych na czas nieokreślony zazwyczaj występuje konieczność przeliczenia budżetu reklamowego, który najczęściej jest budżetem miesięcznym na budżet dzienny, aby odpowiednio skonfigurować kampanię reklamową. W przypadku kampanii na czas określony istnieje często możliwość określenia całkowitego budżetu, który chcemy przeznaczyć na cały czas trwania kampanii reklamowej. 

W marketingu istnieje wiele metod ustalania budżetu reklamowego. Do najważniejszych możemy zaliczyć AYCA (all you can afford), konkurencyjna (benchmark marketing), procentu z obrotu oraz SoV (share of voice), o których więcej możecie przeczytać w artykule “Metody wyznaczania budżetu reklamowego”.