Nagłówek H1-H6 – definicja, co to jest?

Nagłówek H1-H6 – co to jest?

Nagłówki H1-H6 znane także jako znaczniki nagłówków występujących w treściach stron internetowych to wszystkie tytuły, podtytuły i śródtytuły, które są oznaczane w treści wartościami od H1 do H6. Wartości oznaczenia znajdują się jedynie na sześciu różnych poziomach, ponieważ na tyle pozwala język HTML, w którym są pisane. Wielka litera H pochodzi od angielskiego słowa “Header”, co oznacza w języku polskim “nagłówek” i stąd wzięło się całe pojęcie „Nagłówek H1-H6„.

Nagłówek H1-H6 - Słownik - The Digital Marketing

Znaczenie nagłówków H1-H6

Znacznik H1 jest znacznikiem najwyższego poziomu i oznacza nagłówek pierwszego poziomu, czyli jest najistotniejszym ze wszystkich. Nagłówki oznaczane kolejno H2 są mniej ważne, H3 jeszcze mniej ważne i tak dalej. Im numer jest mniejszy tym nagłówek traci na znaczeniu. Chcąc osiągnąć jak najlepsze wyniki widoczności organicznej, należy zadbać o to, aby znacznik H1 określał główną zawartość danej strony internetowej oraz był wyróżniony poprzez wykorzystanie większego rozmiaru czcionki niż cała treść i inne nagłówki niższego poziomu.

Dobrze zrobione nagłówki, a w szczególności znaczniki H1 mają największe znaczenie z punktu widzenia SEO oraz pozycjonowania stron. Pomimo tego, że tak naprawdę nie ma konieczności używania wszystkich sześciu znaczników H1-H6 to ich obecność może mieć spory wpływ na pozycje w wynikach wyszukiwania.

Nagłówki H1-H6 użyteczne są również do użytkowników przeglądających konkretne podstrony serwisu internetowego, gdyż pozwalają uporządkować treść i zwrócić uwagę, co jest głównym tematem wpisu oraz danego podrozdziału.

Dlaczego warto używać nagłówków H1-H6 w treści strony?

Nagłówki H1-H6 stosowane są w celu wyróżnienia i uporządkowania poszczególnych części tekstu na stronie internetowej. Wizualnie i kontekstowo można je porównać do tytułów, podtytułów i śródtytułów spotykanych w tradycyjnych książkach, czy artykułach naukowych. Pozwalają na przykucie uwagi czytelnika, jednocześnie informując go, co dokładnie znajduje się w kolejnym fragmencie tekstu. Dokładnie taką samą rolę odgrywają nagłówki H w przypadku stron internetowych, zawierając słowa kluczowe i tematykę danego fragmentu.

Z punktu widzenia użytkownika serwisu stosowanie nagłówka H1-H6 jest ważne, gdyż:

  • dłuższy tekst podzielony na podtytuły i śródtytuły jest o wiele przyjemniejszy do czytania;

  • w przypadku przerwania czytania tekst na jednym z nagłówków i oderwaniu się od komputera, czytelnik bez problemu jest w stanie wrócić do fragmentu, gdzie skończył swoje czytanie;

  • stosowanie nagłówków i podział treści na sekcje ułatwia skanowanie długich tekstów i uatrakcyjnia prezentowany artykuł, który zdecydowanie łatwiej się czyta.

Stosowanie nagłówków H1-H6 z punktu widzenia SEO niesie za sobą takie korzyści jak:

  • wykorzystanie nagłówków pozwala nasycić artykuł kolejnymi słowami kluczowymi w dosyć naturalny sposób;

  • strony, a w szczególności ich treści zawierające nagłówki są lepiej oceniane przez wyszukiwarki, co przekłada się na lepsze wyniki jakości stron i ostatecznie pozycje w wyszukiwarce;

  • zawarte w nagłówkach słowa kluczowe pomagają robotom wyszukiwarek na rozpoznanie prawidłowej tematyki podstrony.

Jak poprawnie stosować nagłówek H1-H6?

Już w trakcie pisania roboczej wersji tekstu na daną stronę internetową należy podzielić ją na poszczególne części i redagować podtytuły, aby obniżyć pracochłonność ewentualnej późniejszej optymalizacji SEO. Istnieją dwa bardzo ważne elementy i zasady formułowania poprawnych nagłówków H1-H6, które przedstawione są poniżej:

Kolejność nagłówków H

Do dyspozycji mamy jedynie lub aż sześć poziomów nagłówków od H1 do H6. Każdy poziom znacznika rozpoczynając od H1 oznacza inny poziom wartości dla użytkownika i wyszukiwarek. W celu tworzenia poprawnej hierarchii nagłówków należy kierować się następującymi zasadami:

  • trzymaj porządek kolejności – jeżeli użyłeś już nagłówka H1 to po nim powinien być zastosowany nagłówek H2, a następnie H3 i tak dalej aż do H6;

  • nagłówka H1 używaj tylko raz na podstronę – znacznik ten ma bardzo duże znaczenie dla SEO, więc nie warto przesadzić z ilością, ponieważ może to wprowadzić wyszukiwarki w zakłopotanie pod względem wskazania najważniejszego tematu strony. Znacznik ten zaleca się umieszczać, jak najwyżej w kodzie strony, aby pełnił funkcję tytułu strony, artykułu, kategorii produktów lub samego pojedynczego produktu;

  • nie idź zbyt głęboko – nie należy korzystać ze zbyt głębokich poziomów zagnieżdżenia nagłówków, jeżeli nie jest to racjonalnie uzasadnione. W przypadku dobrze prowadzonych serwisów internetowych można spotkać się z nagłówkami maksymalnie do poziomu H3.

Słowa kluczowe w nagłówkach H

Przygotowując tytuły, podtytuły oraz śródtytuły warto zadbać o odpowiednie nasycenie frazami kluczowymi uwzględniając przy tym ważność tych fraz i poziom nagłówka. Najistotniejsze frazy kluczowe w tej dokładnej odmianie powinny znajdować się zawsze w nagłówku najwyższego poziomu, czyli znaczniku H1. Kolejne frazy, które posiadają mniejsze znaczenie z punktu widzenia SEO, czyli odmienione lub z długiego ogona powinny znajdować się kolejno w nagłówkach H2 oraz H3.

Tworząc poszczególne tytuły, należy pamiętać także o tym, aby brzmiały jak najbardziej naturalnie dla użytkowników. Nie zaleca się umieszczanie nagłówków jedynie w celu zagnieżdżenia kolejnych słów kluczowych, ponieważ nie jest to jedyny czynnik rankingujący stronę i takimi działaniami można sobie nawet zaszkodzić. Każdy tytuł powinien być nawiązujący do tematyki danego akapitu treści, ponieważ czytelnicy dosyć szybko zrażają się do serwisów z nagłówkami, które nie odpowiadają tematyce poniższych treści.

Wszystkie działania ukierunkowane na tworzenie poprawnych nagłówków H1-H6 powinny być wykonywane z umiarem i naturalnością, aby nie wzbudzały podejrzeń użytkowników oraz wyszukiwarek.