ROAS – definicja, co to jest?

ROAS – co to jest?

Pojęcie ROAS pochodzi z języka angielskiego od „Return On Advertising Spend„, który oznacza zwrot z wydatków na reklamę. Wskaźnik ROAS informuje nas o zwrocie z konkretnej kampanii reklamowej lub nawet pojedynczej reklamy. W zależności od sposobu obliczania go, wskaźnik ten może być prezentowany jako procent lub jako liczba. Uwzględnianie go w ocenie skuteczności prowadzonych działań marketingowych w przypadku, np. sklepu internetowego pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę kosztów całych kampanii lub pojedynczych reklam.

Wskaźnik ROAS został między innymi wdrożony w systemie reklamowym Google Ads, dzięki czemu jedna ze strategii inteligentnego określania stawek pozwala na maksymalizację wartości konwersji przy jednoczesnym zachowaniu określonego minimalnego zwrotu nakładów na reklamę. Dzięki zastosowaniu tego wskaźnika w płatnych systemach reklamowych samouczących się, stawki CPC w czasie aukcji mogą być dobierane tak, aby docelowo osiągać zadowalający zwrot z poniesionych nakładów na reklamę.

Pomiar współczynnika ROAS

Wskaźnik ROAS liczony jest w bardzo prosty sposób:

ROAS - Słownik - The Digital Marketing

W zależności od wcześniej przyjętego sposobu liczenia, ROAS można prezentować jako % (np. 1 000%) lub jako liczba (np. 10). W obu tych przypadkach 1 000% oraz 10, liczby te oznaczają, że przychód z tych działań reklamowych był dziesięciokrotnie wyższy niż wydany budżet.