Citation Flow – definicja, co to jest?

Citation Flow – co to jest?

Citation Flow (CF) to wskaźnik stworzony przez firmę Majestic Analytics, który odnosi się do ilości linków przychodzących do serwisu internetowego. W przeciwieństwie do wskaźnika Trust Flow, czyli innego wskaźnika opracowanego przez Majestic Analytics, Citation Flow szacuje wartość linku bazując na ilości backlinków, z którymi jest on powiązany, a nie na ich jakości. Oba wskaźniki opierają się na skali od 0 do 100.

Jaką wartość powinien przyjmować wskaźnik CF?

Idealnie byłoby, gdyby wskaźnik Citation Flow i Trust Flow znajdowały się na podobnym poziomie, jednak przyjmuje się, że to wskaźnik Trust Flow jest ważniejszy w przypadku analizy stron internetowych. Wyższa wartość tego wskaźnika świadczy o tym, że do strony prowadzą linki wysokiej jakości. Należy mieć jednak na uwadze, że jego zbyt wysoki poziom, w stosunku do wskaźnika CF, może świadczyć o nienaturalnym profilu linków witryny, a tym samym podnosić ryzyko nałożenia kar od Google. Zbyt wysoka wartość wskaźnika CF w stosunku do TF, może natomiast informować o bardzo dużej liczbie linków przychodzących słabej jakości, a nawet spamowych, które również mogą negatywnie wpływać na nasz serwis. Najlepiej zatem utrzymywać balans pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami.