FTP – definicja, co to jest?

FTP – co to jest?

FTP to mechanizm pozwalający użytkownikom na odbieranie, wysyłanie oraz edycję plików między serwerem a klientem. FTP to skrót pochodzący z języka angielskiego File Transfer Protocol, czyli protokół sieciowy służący przesyłaniu plików pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci za pośrednictwem połączenia TCP / IP. Dzisiaj najczęściej używany jest w celu transferu oraz edycji plików stron internetowych, a także warto wiedzieć, że bez niego duża większość serwisów internetowych nie istniałaby.

FTP - definicja, co to jest? | Słownik | The Digital Marketing

Po co jest protokół FTP?

Protokół FTP głównie jest potrzebny między innymi do łączenia się z serwerem w celu zarządzania wszystkimi plikami serwisu, które się na nim znajdują. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie FTP, gdyż może posłużyć także do:

  • zarządzanie serwisem internetowym – przydatne narzędzie służące przenoszeniu plików z dysku komputera na serwer, gdzie znajduje się serwis. W przypadku, gdy chcemy na przykład zainstalować WordPress na serwerze to jednym ze sposobów jest manualne przesłanie wszystkich plików za pomocą aplikacji FTP;

  • udostępnienie prywatne – użytkownicy posiadający dostęp do tego samego serwera mogą sobie przekazywać wzajemnie pliki poprzez udostępnienie linku do lokalizacji pliku. Jest to jeden ze starszych rozwiązań chmurowych;

  • dokształcenie się – jest to dobre rozwiązanie w przypadku nauki działania i obsługi protokołów.

Działanie mechanizmu FTP

FTP potrzebuje dwóch stron w celu nawiązania komunikacji – serwera i użytkownika. Użytkownik, aby połączyć się z serwerem musi posiadać wymagane doświadczenie i uprawnienia. Działanie mechanizmu FTP opiera się na dwóch typach połączenia:

  • tryb aktywny – użytkownik otwiera port oraz nasłuchuje, a serwer aktywnie się z nim łączy;

  • tryb pasywny – serwer otwiera port oraz nasłuchuje, a użytkownik się z nim łączy.

Jeśli wpisane dane logowania przez użytkownika do FTP są poprawne oraz otworzył on połączenie, jedno dla danych, drugie dla poleceń to w tym momencie rozpoczyna się komunikacja z serwerem. W tym momencie użytkownik może odczytywać i przesyłać pliki na serwer. W trakcie nawiązywania połączenia możliwe są dwa różne kanały komunikacji:

  • kanał danych – odbywa się tam dystrybucja danych;

  • kanał poleceń – inicjuje się odpowiedź/instrukcje.