Googlebot – definicja, co to jest?

Googlebot – co to jest?

Googlebot to rodzaj bota internetowego, którego zadaniem jest indeksowanie stron internetowych. Googlebot to ogólna nazwa robota indeksującego Google, która określa 2 typy robotów: robota komputerowego, który symuluje użytkownika na komputerze, oraz robota komórkowego, który symuluje użytkownika na urządzeniu mobilnym. Boty pobierają, przetwarzają oraz zbierają informacje o zawartości stron, a następnie zapisują je i porządkują w bazie danych tworzonej przez wyszukiwarkę Google. Dane te są następnie wykorzystywane przez algorytmy wyszukiwarki Google do tworzenia rankingu organicznych wyników wyszukiwania.

Google bots przemieszczają się z witryny na witrynę za sprawą linków (proces ten nazywany jest crawlingiem / skanowaniem). W ten sposób mogą one w krótkim czasie pobrać całe mnóstwo gigabajtów danych, które trafiają następnie do indeksu (ten proces jest z kolei indeksowaniem). Aby indeks był stale poszerzany, Google właściwie nieustannie przeszukuje sieć w poszukiwaniu aktualnych informacji.

Jak działa Googlebot i uzyskuje dostęp do serwisu?

W jaki sposób Googlebot trafia na witrynę? W sporym uproszczeniu drogę tę można zaprezentować następująco:

W rzeczywistości jednak Googlebot może wejść na stronę także za sprawą mapy witryny, która została zgłoszona w Google Search Console lub po prostu wrócić do strony, którą indeksował jakiś czas temu. Cykl ten pokazuje jednak, w jaki sposób wygląda prowadzony przez robota proces indeksowania strony internetowej.

W większości przypadków Googlebot nie powinien odwiedzać witryny częściej niż średnio co kilka sekund. Jednak wskutek opóźnień odstępy te mogą się chwilowo nieco zwiększać. Googlebot został zaprojektowany do działania jednocześnie na tysiącach komputerów, co poprawia jego wydajność i zapewnia skalowalność w miarę rozwoju sieci. Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości, wiele robotów uruchamianych jest na komputerach znajdujących się w pobliżu serwisów, które mogą być przez nie indeksowane. Celem Googlebot’a jest zindeksowanie możliwie największej liczby stron w witrynie podczas każdej wizyty bez nadmiernego obciążania serwera.

Rola Googlebots w pozycjonowaniu stron

Googleboty mają istotny wpływ na pozycjonowanie stron internetowych i najprościej ujmując temat: jeśli strona internetowa nie zostanie zaindeksowana przez robota Google, nie będzie widoczna w wynikach wyszukiwania Google.

Regularne przechodzenie z jednej strony na drugą wpływa na wiele aspektów istotnych dla widoczności serwisu w wynikach wyszukiwania. Ważne jest, aby regularnie aktualizować informacje znajdujące się na stronie, w kodzie i na mapie strony oraz optymalizować witrynę na bieżąco zgodnie z wytycznymi webmasterów Google oraz potrzebami użytkowników sieci.

Za każdym razem, gdy dokonujemy zmiany na stronie, powinniśmy mieć na uwadze obecność Googlebot’ów. W ramach optymalizacji konieczne jest zaprojektowanie strony internetowej w sposób, który ułatwi im poruszanie się po witrynie, a także zmusi do omijania tych podstron, których zawartość może niekorzystnie wpływać na pozycjonowanie.