JavaScript – definicja, co to jest?

JavaScript – co to jest?

JavaScript jest jednym z języków programowania umożliwiającym wdrożenie skomplikowanych elementów na serwisy internetowe, które oprócz statycznych elementów mogą je wzbogacić także o dynamiczne treści, interaktywne elementy, wyświetlać wideo oraz animacje 3D. Jest to jedna z trzech kluczowych technologii internetowych, do których należy również HTML i CSS układających się jedna na drugiej.

JavaScript - Słownik - The Digital Marketing

Co można zrobić przy użyciu JavaScript?

Jednymi z podstawowych funkcjonalności języka programowania JavaScript na serwisach internetowych są następujące zadania:

 • przechowywanie wartości w zmiennych (po zapytaniu użytkownika o imię, zostanie ono zapisane w zmiennej o nazwie “name”);

 • operowanie w porcjach tekstu, czyli językiem programistów w łańcuchach (użycie zmiennej “name” dla łańcucha “Gracz 1: “, co pozwoli stworzyć etykietę “Gracz 1: Adam”);

 • uruchomienie odpowiedniego kodu na określone zdarzenie zaistniałe na serwisie internetowym (po wywołaniu na danej stronie internetowej zdarzenia “click” poprzez kliknięcie przycisku następuje uruchomienie kodu, który zmienia etykietę tekstową).

Nie są to jednak wszystkie możliwości języka JavaScript, natomiast ciężko by było je tutaj wszystkie wypisać.

Znacznie bardziej ekscytującą funkcjonalnością, o której trzeba wspomnieć jest możliwość stosowania interfejsów programowania aplikacji (ang. Application Programming Interfaces – API), które działają na szczycie rdzenia JavaScriptu.

Interfejs API jest gotowym zestawem bloków kodu umożliwiającymi programistom implementowanie programów, które bez tego byłyby bardzo trudne do napisania, a nawet bardzo często niemożliwe do zaprogramowania. API w programowaniu spełniają tą samą rolę, co gotowe segmenty mebli podczas umeblowania mieszkania – dużo łatwiej jest złożyć gotowe elementy, niż samemu od początku projektować meble, następnie krok po kroku je wykonać oraz na końcu złożyć w całość, aby wszystko ze sobą idealnie pasowało.

Interfejs API dzieli się na dwie główne kategorie:

 • interfejs przeglądarek internetowych – wbudowany w przeglądarki internetowe, służy udostępnianiu danych z urządzenia oraz wykonywania zaawansowanych działań, jak:

  • API Geolokalizacja – pobiera z urządzenia informacje na temat jego obecnego położenia;

  • API WebGL i API Canvas – umożliwia tworzenie rozbudowanych animacji 2D oraz 3D;

  • API DOM (ang. Document Object Model) – pozwala na manipulację kodem HTML i CSS poprzez tworzenie, usuwanie oraz zmienianie kodu HTML, a także dynamiczne nadawanie serwisowi nowe style. W każdym przypadku, kiedy pokazuje się wyskakujące okienko lub następuje zmiana fragmentu treści na serwisie to jest to właśnie API DOM;

  • HTMLMediaElement i WebRTC – umożliwia odtwarzanie wideo oraz muzyki bezpośrednio na serwisie internetowym, a także prowadzenie transmisji wideo na serwisie przy użyciu kamery internetowej.

 • interfejs zewnętrzny – nie wbudowany w przeglądarki internetowe, samemu należy pobrać ich kod oraz informacje o zastosowaniu:

  • API Google Maps – umożliwia wyświetlanie map Google na serwisie internetowym oraz innych funkcji z tym związanych;

  • API Twitter – daje możliwość wyświetlania najnowszych tweetów na serwisie internetowym.

W Internecie znajduje się ogromna ilość dostępnych dla każdego gotowych bibliotek API, które działają z przeglądarkami internetowymi.  Po 24h nauki języka programowania JavaScript nie da się zbudować samemu API Google Maps, czy innego tego typu API, więc tego typu gotowe i dostępne zasoby są mile widziane przez twórców serwisów internetowych.

Co robi JavaScript na stronie internetowej?

Podstawową funkcją skryptów JavaScript jest uczenie serwisów internetowych bycia bardziej dynamicznymi. Przy pomocy tego typu skryptów można znacznie ożywić swój serwis www, poprzez nadanie mu ciekawych funkcji. Dla przykładu, jeżeli prowadzimy firmę szkoleniową i na naszym serwisie znajduje się lista dostępnych szkoleń wraz z informacjami o płatnościach za poszczególne kursy oraz możliwościami ich finansowania. W celu zobaczenia informacji na temat opcji finansowania, należy kliknąć w “Więcej informacji”, po czym rozwija się okno ze szczegółami. Odbywa się to właśnie dzięki zastosowaniu JavaScript, a strona nie musi się ponownie przeładowywać, ani przełączać na inna podstronę, tylko dzieje się to wszystko dynamicznie.

Kolejnymi funkcjonalnościami, które zawdzięczamy właśnie zastosowaniu skryptów JavaScript są wszystkie zmieniające się kolory, automatycznie zapisywane kopie maili oraz personalizowana treść na serwisach internetowych. Skrypty JavaScript dają także możliwość podpięcia do serwisu takich narzędzi, jak Google Analytics oraz Facebook Pixel, które umożliwiają zaawansowane pomiary ruchu na witrynach internetowych. JavaScript jest pomocny również programistom, który dzięki wbudowaniu odpowiednich skryptów do serwisu internetowego otrzymują informacje o występujących na nich błędach i są w stanie na nie szybko zareagować.