URL Rating – definicja, co to jest?

URL Rating – co to jest?

URL Rating jest jednym z dostępnych wskaźników popularnego narzędzia Ahrefs, które służy do analizy serwisów internetowych. Narzędzie to pozwala na dokładną analizę profilu linkowego badanego serwisu oraz wszystkich poszczególnych linków prowadzących do wskazanej strony internetowej, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych.

URL Rating (UR) pokazuje nam siłę profilu linków dla wybranej podstrony w 100-stopniowej skali. Podczas analizy całej domeny, pokazywany jest URL Rating dla strony głównej serwisu internetowego.

URL Rating - Słownik - The Digital Marketing

Jak odczytać wskaźnik URL Rating?

Wskaźnik UR przedstawiany jest w 100-stopniowej skali, a im wyższa wartość, tym mocniejsza kondycja linkowania strony. Według autorów tego narzędzia, wskaźnik ten jest skorelowany z rankingiem Google i pozwala na skuteczną ocenę jakości backlinków prowadzących do analizowanej strony. Strony, które mogą się pochwalić wysoką jakością linkowania według tego wskaźnika, oceniane są na 90-100 punktów przyjętej skali.

Czym różni się od Domain Rating?

URL Rating może być sprawdzany zarówno dla strony głównej serwisu, jak i poszczególnych jego podstron. Ze względu na istniejące różnice w bazie odnośników prowadzących do poszczególnych podstron, parametr UR może przyjmować różne wartości w obrębie tego samego serwisu. Domain Rating w przeciwieństwie do UR jest jednakowe dla całej domeny i przedstawia całościową jej kondycję w kontekście linkowania zewnętrznego.