Tag – definicja, co to jest?

Tag – co to jest?

Tag to fragment kodu (zwany także kodem śledzącym) umożliwiający przesyłanie danych z serwisu internetowego i ich późniejszą analizę. Tagi często są tworzone w celu przesyłania informacji do firm zewnętrznych dostarczających swoje skrypty – na takiej zasadzie działa właśnie Google Analytics.

Najczęściej wykorzystywanymi tagami są tagi Google, które śledzą konwersje na Twoich stronach, działając równolegle z fragmentem kodu zdarzenia.

Jak działa tag Google?

Tag Google śledzi konwersje na danej stronie działając równolegle z fragmentem kodu zdarzenia. Jeśli śledzisz konwersje w witrynie, fragment kodu zdarzenia informuje tag Google, kiedy należy śledzić daną konwersję. 

Wyobraź sobie, że chcesz, aby Google Tag Manager wysłał wirtualną odsłonę w momencie, gdy użytkownik kliknie powiększenie zdjęcia, które w Twoim serwisie nie wywołuje nowej odsłony. Aby przekazać odpowiednią informację do GTM, musisz skorzystać z eventu.

Na koniec: pamiętaj, aby nie mylić zdarzeń z Google Tag Managera ze zdarzeniami z Google Analytics. Główną różnicą pomiędzy tymi narzędziami jest to, że tzw. zdarzenia GTM mogą wysyłać informacje nie tylko do Google Analytics, ale także do innych systemów.

Rodzaje tagów w Google Tag Manager

Do podstawowych tagów GTM możemy zaliczyć:

  • tagi Google Analytics: zarówno do wersji Universal Analytics, jak i Google Analytics 4;
  • tagi związane z produktami Google (Google Ads, Floodlight czy Google Optimize);
  • tagi zintegrowane z platformami do zarządzania zgodami użytkowników (np. Cookiebot);
  • tagi “approved” by Google, które są związane z dodatkowym śledzeniem (z firm takich, jak: Hotjar, Microsoft Advertising czy Linkedin);
  • tagi customowe – gdzie najczęściej można mówić o tzw. tagach typu Custom HTML.

Tagi używane w GTM mogą posiadać również dodatkowe ustawienia, a wśród nich możemy wymienić:

  • Tag firing priority – określa kolejność, w jakiej będą uruchamiane tagi. Jego wartość może być ujemną lub dodatnią liczbą całkowitą, a tagi z wyższym priorytetem będą uruchamiane w pierwszej kolejności. (Tag o priorytecie równym np. 3 będzie uruchamiany przed tagami o priorytetach 1 i 2). Jeśli nie ustawisz żadnej wartości, priorytet ma domyślną wartość 0. Tagi będą wciąż uruchamiane asynchronicznie, a zmiana priorytetu tagu nie zapobiegnie uruchamianiu innych tagów, nawet jeśli któryś o wyższym priorytecie w ogóle się nie uruchomi;
  • Tag sequencing – sekwencjonowanie tagów pozwala wskazywać tagi do uruchomienia bezpośrednio przed uruchomieniem danego tagu „głównego” lub po nim.” (przykład: tagi dostawców takich jak TikTok często wymagają odpowiedniego ustawienia wywoływania, aby mogły działać poprawnie (np. tag odsłony powinien wywoływać się przed tagiem view_content));
  • Additional Tag Metadata – opcja używana dość rzadko, która pozwala dodawać metadane do każdego pojedynczego tagu w kontenerze;
  • Consent settings – ustawienie, które pozwala modyfikować wywoływanie tagu na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody (Consent Mode).