Performance Marketing

Rozliczanie faktur za reklamy Google Ads

System reklamowy Google Ads to zestaw narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorców celem reklamowania swojej działalności oraz oferty. Zakup aplikacji, programów, czy innych usług informatycznych od zagranicznych podmiotów gospodarczych udokumentowany jest zawsze fakturą potwierdzającą płatność. Pojawia się jednak tutaj pytanie, jak zaksięgować i rozliczyć taką fakturę za usługi Google Ads z siedzibą w Irlandii?

Pobranie faktury za usługę Google Ads

W celu pobrania faktury za usługi Google Ads należy przejść do zakładki  “Płatności”, następnie sekcji “Dokumenty” i odnaleźć tam dokument typu Faktura VAT za interesujący nas miesiąc rozliczeniowy. Po wybraniu dokumentu zostanie on automatycznie pobrany na nasze urządzenie w formie dokumentu PDF.

Dane widoczne na fakturze VAT za usługi Google Ads

Obecnie faktura VAT za usługi Google Ads posiada dwie strony, gdzie na pierwszej z nich znajduje się:

 • dane usługodawcy, czyli w tym przypadku firmy Google Ireland Limited wraz z jej numerem identyfikacyjnym VAT;

 • dane usługobiorcy (reklamodawcy);

 • numer faktury;

 • data wystawienia faktury (w przypadku usług Google Ads jest to zawsze ostatni dzień miesiąca);

 • identyfikator płatności;

 • “Łączna kwota”, która zależna jest od sposobu zasilania konta środkami przez reklamodawcę.

W sytuacji zasilania konta poprzez przelewy ręczne, na fakturze jest widoczna wysokość dokonanej wpłaty. Przy podpięciu karty płatniczej do konta wygląda to nieco inaczej, ponieważ na fakturze znajdować się będą wysokości pobrań z podpiętej karty w danym miesiącu rozliczeniowym. Dodatkowo opcjonalnie Google przelicza wydaną kwotę na wartość w euro.

Natomiast na drugiej stronie faktury za usługi Google Ads znajduje się informacja “Odnotowanie kosztów i podatków” oraz “Odnotowano płatności”. W przypadku jedynej aktualnie obecnej możliwości finansowania reklam, czyli poprzez podpięcie karty płatniczej na fakturze znajdziemy następujące informacje:

 • Odnotowanie kosztów i podatków – “Łączna kwota” równa wartości poniesionych kosztów z tytułu usługi Google Ads;

 • Odnotowano płatność – typ karty płatniczej i wysokość płatności.

W przypadku starszej formy płatności, już niedostępnej dla nowych kont Google Ads, jaką jest przelew standardowy, na fakturze widnieją takie pozycje, jak:

 • przedpłata na usługę Google Ads – równa wartości “Łączna kwota” z pierwszej strony faktury (powstaje tutaj obowiązek podatkowy VAT z tytułu importu usług, gdyż zawarta kwota na fakturze jest kwotą netto);

 • Google Ads – wartość faktycznie poniesionych kosztów za usługę Google Ads (wartość ujmuje się w kosztach KPiR);

 • środki z przedpłaty za usługę Google Ads – kwota rozliczenia zaliczki (nie księguje się tego);

 • płatność – transfer środków (rodzaj i wartość płatności).

PRZYKŁAD:

Pan Michał jest prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Po zakończeniu miesiąca, w którym prowadził działania reklamowe Google Ads otrzymał fakturę z oddziału firmy Google w Irlandii, na której znajdowały się następujące informacje:

Przykładowa faktura Google Ads - The Digital Marketing

Po otrzymaniu takiej faktury Pan Michał zastanawiał się nad sposobem rozliczenia otrzymanej faktury. Z pomocą na zastany problem Panu Michałowi przyszedł poniższy podrozdział przedstawiający sposoby rozliczenia faktury za usługi Google Ads.

Rozliczanie faktur za usługi Google Ads

Faktura dokumentująca zakup usług Google Ads traktowana jest jako import usług (art. 28 b ustawy o VAT), czyli osobą zobligowaną do rozliczenia podatku VAT jest jej nabywca. Fakturę Google Ads należy rozliczać zarówno w podatku VAT, jak i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób wyliczenia VAT jest uzależnione od tego, czy nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, czy też nie, natomiast w obu tych przypadkach nabywca (przedsiębiorca) musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Czynny płatnik VAT

W przypadku płatności automatycznych “Odnotowanie kosztów i podatków”, a w przypadku przedpłaty “Przedpłaty za usługę Google Ads” łączne kwoty powinny zostać zaksięgowane jako import usług. W tym celu należy wystawić fakturę wewnętrzną zawierającą:

 • data wystawienie;

 • numer faktury;

 • nazwa usługi;

 • łączna kwota odnotowanych kosztów/przedpłaty.

Łączna kwota z faktury jest podstawową kwota netto, którą należy opodatkować stawką VAT 23% (dla Polski). Transakcja ta powinna być uwzględniana w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, czyli tzw. lustrzane odbicie, ponieważ taka transakcja na gruncie prawa podatku VAT jest neutralna. W przypadku tego zabiegu nie ma obowiązku składania formularza VAT UE.

Podatnik zwolniony z VAT

W tym przypadku nabywca również wystawia fakturę wewnętrzną, natomiast odliczoną kwotę podatku VAT 23% musi wpłacić do właściwego dla niego Urzędu Skarbowego w przeciągu pierwszych 25 dni kolejnego miesiąca oraz dodatkowo musi złożyć deklarację VAT-9M. Taki podatek może zostać uwzględniony przez nabywcę jako koszt uzyskania przychodu. W ramach KPiR w rejestrze kosztów uzyskania przychodów należy wprowadzić wszystkie wydatki (pozycję z faktury Google Ads “Odnotowanie kosztów i podatków”), które rzeczywiście zostały poniesione na rzecz reklam Google Ads.

Deklaracja VAT a usługi Google Ads

Transakcje dotyczące zakupu usług Google Ads powinny być wykazywane w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT (czynny podatnik VAT) lub deklaracji VAT-9M (podatnik zwolniony z VAT). Nie ma jednak obowiązku wykazywania transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE, ponieważ wskazuje się w niej wyłącznie transakcje dotyczące sprzedaży usług na terenie Unii Europejskiej, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

W celu prawidłowego zaksięgowania faktur dotyczących importu usług w UE, powinno się je wykazać w rejestrze sprzedaży VAT, zakupów VAT oraz kolumnie 13 KPiR w łącznej kwocie otrzymanej faktury. W przypadku wpłat na rzecz Google Ads, często zdarza się tak, że transakcje rozliczane są dopiero w momencie, kiedy faktycznie mają one miejsce. Często powoduje to, że kwoty ujęte w rejestrach VAT mogą się różnić od kwot wskazanych w KPiR.

Dodatkowe informacje na temat faktur Google Ads

 • na fakturze za usługi Google Ads widnieje nazwa klienta wprowadzona podczas zakładania konta;

 • faktury Google Ads może rozliczać wyłącznie osoba posiadająca zarejestrowany numer NIP UE;

 • zgodnie z zaleceniami firmy Google, faktury za usługi należy pobierać nie wcześniej niż piątego dnia kolejnego miesiąca;

 • firma Google nie ma obowiązku wystawiania faktur za swoje usługi z naliczonym podatkiem VAT, gdyż zgodnie z przepisami (art. 196 dyrektywy Rady 2006/112/WE) obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności to nabywca usługi ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

Autor: Przemysław Zimny Przemysław Zimny LinkedIn

One thought on “Rozliczanie faktur za reklamy Google Ads

 • Najlepszy, najprostszy i najbardziej trafny artykuł na temat rozliczeń z Google z jakim miałem okazję się zapoznać. Przeczytałem wcześniej pewnie około 10 innych artykułów na ten temat, a dalej nie byłem pewien czy dobrze rozumiem to zagadnienie. Dzięki!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *