Analityka Internetowa

Nowość! Google Analytics 4 już dostępny dla każdego

Nowe narzędzie Google Analytics 4 miało swoją oficjalną premierę 14 października 2020 roku i dało całkowicie nowe spojrzenie na pomiary danych oraz ich analizę. Nowa wersja wszystkim już wcześniej dobrze znanego narzędzia Google Analytics stanowi odpowiedź firmy Google na coraz większe zmiany zachowań konsumentów w Internecie oraz coraz częstsze zjawisko przenoszenia prowadzonych działalności do Internetu. Co nowego zostało wprowadzone oraz co zyskamy przenosząc się na nową wersję Google Analytics?

Co to jest Google Analytics 4?

Google Analytics 4 jest najnowszą wersją wszystkim dobrze znanego narzędzia Google Analytics, które stanowi również rozszerzenie testowanej w 2019 roku usługi Google Aplikacje + Internet. Narzędzie to umożliwia identyfikację danych z dwóch niezależnych źródeł, jak aplikacje i serwisy internetowe w ramach tej samej platformy. Synergia danych to ważny krok w kierunku wielowymiarowej analizy danych, co do tej pory nie było dostępne w ramach żadnego z rozwiązań.

Wprowadzona zmiana w postaci rozszerzenia możliwości narzędzia Google Analytics jest bardzo istotna głównie ze względu na ścieżkę współczesnego użytkownika przed podjęciem finalnej decyzji zakupowej, która jest coraz częściej wielowymiarowym i złożonym procesem. Użytkownicy bardzo często korzystają z różnych urządzeń i sposobów dotarcia do serwisu, co przejawia się zjawiskiem dynamicznej migracji pomiędzy urządzeniami z równoległą migracją między źródłami wejścia. Dostrzeżenie wszystkich możliwych punktów styku użytkownika z serwisem i ich atrybucja to rozwiązanie na miarę nowego rozwiązania, jakim jest Google Analytics 4.

Google Analytics Universal a Google Analytics 4

Google Analytics 4, jako nowe i rozszerzone rozwiązanie oferuje znacznie więcej możliwości podczas analizy posiadanych danych oraz tworzenia z nich profesjonalnych raportów. Znane nam z Google Analytics Universal sesje, które brane są pod uwagę jako punkt odniesienia na potrzeby analiz, w Google Analytics 4 zostały zastąpione przez dane na temat działań użytkowników i sprecyzowanych wydarzeń znajdujących się pomiędzy wybranymi źródłami danych.

Google Analytics 4 pozwala również na łatwiejszą analizę wyświetleń ekranu w przypadku aplikacji mobilnych oraz odsłon stron dla serwisów internetowych, zebranych w jednym widoku. Google Analytics Universal w przeciwieństwie do GA4 nie pozwalał na dokładny pomiar odsłon z aplikacji mobilnych, przez co interakcje w aplikacjach były praktycznie niemożliwe do analizy i optymalizacji na różnych etapach lejka zakupowego. W nowej odsłonie Google Analytics ten problem został zniwelowany, a pomiar efektywności działań w aplikacjach mobilnych i serwisach internetowych jednocześnie nigdy nie był taki prosty jak teraz.

Co oferuje Google Analytics 4?

Najważniejszymi zmianami, które idą za wprowadzeniem nowej odsłony wszystkim dobrze znanego narzędzia analitycznego od Google, czyli Google Analytics 4 są:

Raportowanie w ramach cyklu życia klienta

W nowym interfejsie Google Analytics 4 znajdują się szczegółowe raporty uporządkowane według cyklu życia klienta, do których należą:

  • Pozyskanie;

  • Zaangażowanie;

  • Generowanie przychodu;

  • Utrzymanie.

Raporty tego segmentu pozwalają kompleksowo oceniać zachowania użytkowników na każdym kluczowym etapie podróży klienta. W poprzedniej wersji Google Analytics raporty dotyczące cyklu życia użytkownika są rozproszone po całym narzędziu. W nowym Google Analytics 4 znajduje się kompleksowy przegląd najistotniejszych danych dotyczących każdego z nich w tym konkretnym miejscu.

Doszacowywanie danych

Wraz z wprowadzeniem regulacji dotyczących poufności danych danych w Internecie, czyli tzw. RODO, firma Google przewiduje, że w nadchodzących latach dostęp do niektórych informacji zostanie mocno ograniczony. Reakcją Google na zmniejszająca się ilość dostępnych informacji jest koncepcja modelowego uczenia maszynowego, która wypełni większość luk powstałych na skutek braku niektórych danych o użytkownikach.

Kontrola RODO

Google Analytics 4 w przeciwieństwie do Google Analytics Universal zawiera dodatkową opcję w pomagająca w przestrzeganiu wprowadzonych przepisów RODO. Nowa wersja Google Analytics posiada możliwość przesłania do Google prośby o usunięcie zebranych danych, jeżeli są zbierane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Marketing predykcyjny

Nowy Google Analytics 4 został wyposażony w narzędzia służące przewidywaniu trendów w zakresie potencjalnych przychodów i rezygnacji klienta.

Ulepszona integracja grup odbiorców Google Ads

Głębsze powiązania Google Analytics 4 z Google Ads oznaczają między innymi rozbudowane systemy tworzenia, zarządzania i analizą list odbiorców oraz raporty dotyczące zaangażowania użytkownika w materiał na kanale YouTube, jako procentowy czas wyświetlenia filmu. Ulepszona integracja z Google Ads pozwala również na analizy w oparciu o zachowania użytkowników, czyli co użytkownik zrobił po przejściu na stronę internetową (Wydarzenia), na jakim etapie lejka się znajduje (Cykl życia) oraz kim on jest (Użytkownik).

Bezkodowe śledzenie zdarzeń

Głównym celem nowego Google Analytics 4 jest skoncentrowanie się na jeszcze lepszej analizie zachowań użytkowników, co spowodowało, że wśród nowych funkcjonalności narzędzia znalazło się bezkodowe śledzenie konwersji. Bardzo pozytywnym efektem dodania tej funkcjonalności jest duże uproszczenie procesu implementacji konwersji i zdarzeń, które do tej pory mogło powodować spore zakłopotanie. W ramach bezkodowego śledzenia zdarzeń zostało wprowadzone automatyczne dodawanie zdarzeń z możliwością prostego wskazania ich jako interesujące nas konwersje oraz zdarzenia tworzone w Google Tag Manager są automatycznie przesyłane do Google Analytics 4 i nie wymagają już dodatkowej konfiguracji.

Rozbudowane raporty i analizy

Google do swojego nowego narzędzia GA4 dodał raporty, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla Google Analytics 360, które było płatne. Nowe raporty są podzielone ze względu na metody, przypadki użycia i branże. Raporty dotyczące metod to raporty między innymi odnośnie analiz ścieżek, zachowań i segmentów użytkownika. Raporty przypadków użycia dotyczą oceny skuteczności prowadzonych działań marketingowych oraz pomagają w poznawaniu zachowań i ścieżek klientów zmierzających ku konwersji. Ostatni rodzaj raportów dotyczy branż i zawierają one informacje na temat wyników w e-commerce oraz posiadanych aplikacjach mobilnych.

Jak włączyć Google Analytics 4?

Właściciele Google Analytics Universal

Obecni właściciele Google Analytics  Universal mogą korzystać z uruchomienia Google Analytics 4 jako kolejną osobną usługę i równoległego tagowania dla obu usług. W przypadku istniejących już kont Google Analytics Universal jest to najbardziej rekomendowane rozwiązanie, a im szybciej rozpocznie się zbieranie danych, tym szybciej będzie można korzystać z nowych możliwości analiz i raportowania.

Nowe konta Google Analytics

Podczas zakładania nowego konta Google Analytics nowa odsłona narzędzia Google Analytics 4 jest domyślną wersją konta. Każdy zaczynający dopiero swoją przygodę z Google Analytics zaczyna ją obecnie zawsze od najnowszej wersji. Podczas zakładania tego konta istnieje, natomiast możliwość założenia równocześnie również starszego konta Google Analytics Universal, co pozwoli na korzystanie w pełni ze starszej wersji narzędzia oraz nowych funkcjonalności nowej odsłony Google Analytics 4.

Podsumowując

Nowe rozwiązanie w postaci Google Analytics 4 otwiera przed marketingowcami nowe możliwości pomiarów i analiz danych ze swoich serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych. Nowe rozbudowane raporty oraz koncentracja na zachowaniach użytkowników będzie dobrą okazją do ewaluacji obecnie prowadzonych działań marketingowych. Dodatkowe funkcje, jakie daje Google Analytics 4 z pewnością przełożą się na jeszcze lepsze targetowanie i optymalizację prowadzonych działań, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w rozwoju firmy i środkach przekazywanych na marketing internetowy.

Autor: Przemysław Zimny Przemysław Zimny LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *